Opisy i artykuły

Agamy (Agamidae)
Gekony (Gekkonidae)
Kameleony (Chamaeleonidae)
Legwany (Iguanidae)
Scynki (Scincidae)
Żywienie, opieka i zdrowie
Terrarium
Wiedza ogólnoterrarystyczna

Agamy (Agamidae)

Agamy stanowią bogatą w gatunki rodzinę dziennych jaszczurek zamieszkujących kraje Starego Świata. Znajdziemy wśród nich gatunki tropikalne oraz stepowe i pustynne. W zależności od zamieszkiwanego środowiska potrafią doskonale wspinać się, pływać i kopać nory. Gatunki nadrzewne mają ciało spłaszczone bocznie, gatunki naziemne – grzbieto-brzusznie. Zęby agam nie podlegają wymianie. Podobnie do legwanów posiadają różne wytwory skórne takie jak grzebienie i kolce. Kolejnym podobieństwem jest kiwanie głową przez pobudzone widokiem partnerki bądź rywala samce. W tej rodzinie znajdziemy zarówno gatunki drapieżne, jak i wszystkożerne oraz roślinożerne. Terraryści cenią sobie szczególnie agamy brodate (Pogona spp.), błotne (Physignathus cocincinus) oraz biczogony (Uromastyx spp.).

Opisy

Artykuły

Gekony (Gekkonidae)

Gekony to jedna z najliczniejszych rodzin świata jaszczurek, skupiająca małe i średniej wielkości gatunki. Większość gekonów prowadzi nocny tryb życia, ale występują także gatunki dzienne, takie jak znane terrarystom jaszczurki z rodzaju Phelsuma i Lygodactylus. Wiele gekonów może pochwalić się doskonałymi zdolnościami wspinaczkowymi, co zawdzięczają palcom wyposażonym w przylgi (lamele). Znane są także ze swoich zdolności wokalnych. W rodzinie tej znajdziemy gatunki drapieżne, polujące najczęściej na bezkręgowce oraz wszystkożerne, nie gardzące słodkimi owocami i nektarami. Z rodziny gekonów wywodzą się gatunki cieszące się wśród hobbystów ogromną popularnością takie jak gekon lamparci i orzęsiony. Prócz tych najbardziej znanych cała mnogość gatunków zamieszkuje nasze terraria, będąc fascynującymi obiektami obserwacji.

Opisy

Artykuły

Kameleony (Chamaeleonidae)

Stanowią bardzo ciekawą i wyspecjalizowaną rodzinę jaszczurek, dającą się odróżnić na pierwszy rzut oka nawet laikowi. Budowa ciała tych jaszczurek doskonale predysponuje je do życia nadrzewnego łowcy (mimo to niektóre gatunki prowadzą naziemny tryb życia). Zrośnięte, przeciwstawnie ustawione palce oraz chwytny ogon ułatwiają przemieszczanie się wśród gałęzi, a niezależnie poruszające się oczy – wypatrywanie zdobyczy. Kameleony są drapieżne, choć niektóre uzupełniają dietę niewielką ilością liści i owoców. Są powolne, prowadzą dzienny tryb życia, często wyróżniają się przykuwającym oko ubarwieniem. Przez terrarystów bardzo lubiane, mimo, że opieka nad nimi wymaga wiedzy i staranności.

Opisy

Artykuły

  • *

Legwany (Iguanidae)

Można je uznać za odpowiednik agam Nowego Świata. Rodzina Iguanidae niegdyś liczna została mocno okrojona w najnowszej systematyce i obejmuje jedynie 8 rodzajów wszystkożernych i roślinożernych jaszczurek. Część legwanów bytuje na podłożu, wspinając się na skały i krzewy, część preferuje pobyt w konarach drzew. Ciekawy tryb życia prowadzi legwan morski (Amblyrhynchus cristatus) żerujący w morskiej wodzie i odpoczywający w dużych skupiskach na nadmorskich skałach Galapagos. W terrarystyce najbardziej znany i lubiany jest duży, roślinożerny, tropikalny legwan zielony (Iguana iguana).

Opisy

Artykuły

Scynki (Scincidae)

Aparycja scynków nie zawsze zjednuje im zwolenników. Większość z należących do tej rodziny jaszczurek ma gładką, błyszczącą i pozbawioną dodatkowych „ozdób” skórę przypominającą skórę węża. Głowa bywa słabo wyodrębniona, kończyny niewielkie lub całkowicie zredukowane. Znajdziemy jednak wśród nich gatunki wymykające się temu opisowi – o wyraźnie wyodrębnionych głowach (Tiliqua spp.), mocnych kończych (Corucia zebrata) czy szorstkich, sprawiających wrażenie nastroszonych, łuskach (Egernia depressa, Egernia stokessi). Większość gatunków prowadzi dzienny, raczej skryty tryb życia i jest drapieżna, ale i od tych reguł nie brakuje wyjątków. Najbardziej znane i lubiane w terrarystyce są, wyróżniające się niebieskim zabarwieniem języka, tilikwy (Tiliqua spp.), ale i wiele innych gatunków jest hodowanych w terrariach.

Opisy

  • *

Artykuły

Żywienie, opieka i zdrowie

Terrarium

Wiedza ogólnoterrarystyczna